Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T14:52:01+02:00
Doniczka o masie 1 kg znajduje się na 4 kondygnacji
wysokość jednej kondygnacji 3 m

Energia potencjalna
Ep=m g h
m- masa
g- przyspieszenie ziemskie w przybliżeniu przyjmujemy g=10
h- wysokość

a) Ep względem podłogi pierwszego piętra
Wysokość:
3 kondygnacje po 3 m

3x3=9m

Ep= m g h
Ep= 1x10x9
Ep=90

b) Ep względem ziemi
wysokośc 4 kondygnacje po 3 metry

3x4=12m

Ep= m g h

Ep=1x10x12
Ep=120

Jednostka:

[kg x m/s² x m = kg x m²/s² = J] (dżul)
Jednostka się zgadza ponieważ jednostką energi jest dżul (J)