PROSZĘ O WSZYSTKIE OBLICZENIA LUB HIPOTEZY DLACZEGO AKURAT TA ODPOWIEDZ

1)Do wykresu funkcji y=x²-4 należy punkt o współrzędnych
a) (0,4)
b) (4.0)
c) (0,-2)
d (-2,0)

2) Nie jest proporcjonalnością prostą funkcja opisana wzorem
a) y=-1/3x
b) y=x/2
c) y= 2/x
d) y=-3x

3) Do wykresu proporcjonalności prostej y=-4x nie należy punkt o współrzędnych
a) (4,-16)
b) (-2,8)
c) (4,-1)
d) (-1,4)

4) Wykres której funkcji jest prostą równoległą do wykresu funkcji y=3x-2 ?

a) y=-3x+2
b) y=3-2x
c) y=1/3x+2
d) y=5+3x

1

Odpowiedzi

2010-04-13T15:18:13+02:00
Analizuje każdą odpowiedź po kolei i z tego zobaczysz o co chodzi
Zadanie 1
a)(0,4), więc tak w tym podpunkcie x = 0, a y = 4 i podstawiamy do równania:
y=x²-4
4 = 0² - 4 (To jest zła odpowiedź bo te działanie nie równa się 4
b)(4.0)
x=4
y=0
0= 4² - 4 (To jest zła odp. bo z tego działania (4² - 4 = 16 - 4 = 12) wyjdzie 12, a nie 0)
c) (0,-2)
x= 0
y = -2
-2 = 0² - 4 (To jest zła odp bo (0² - 4 = -4) równanie powinno wynosić -4, a nie -2)
d (-2,0)
x= -2
y= 0
0 = (-2)² - 4
0 = 4 - 4
0 = 0
Więc odpowiedź d jest prawidłowa !!!!!!

ZADANIE 2
Proporcjonalność prosta ma wzór y = ax
Dlatego poprawną odpowiedzią jest d

ZADANIE 3
a) (4,-16)
b) (-2,8)
c) (4,-1)
d) (-1,4)
TE LICZBY KTÓRE MAMY W TYCH PODPUNKTACH TRZEBA PO PROSTU PODSTAWIĆ SOBIE DO TEGO WZORU: y=-4x
a) -16 = -4 * 4
-16 = - 16
Ta odpowiedź jest zła bo współrzędne należą do tej prostej
b) Wyliczysz sobie nawet w pamięci że tu współrzędne tez należą do tego wykresu więc ta odp jest zła
c) -1 = -4 * 4 To jest poprawna odp bo współrzędne nie należą do tej prostej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZADANIE 4
Podstawowym wzorem funkcji liniowej jest
y = ax + b przypatrz się że te wzory sa takie same tylko y=3x-2 zamiast a jest -3, a zamiast b jest -2
MUSISZ WIEDZIEĆ ŻE a JEST WSPÓŁCZYNNIKIEM KIERUNKOWYM OD NIEGO ZALEŻY KIERUNEK PROSTEJ, ABY STWIERDZIĆ, ŻE PROSTE SĄ RÓWNOLEGŁE MUSZĄ MIEĆ TAKI SAM WSPÓŁCZYNNIK KIERUNKOWY, CZYLI a !!! PAMIĘTAJ, ŻE a JEST UMIESZCZONY W DZIAŁANIU PRZED x!!!
dlatego szukasz w odpowiedziach która prosta ma też współczynnik "a" równy 3 (a = 3)
a) y=-3x+2 to na pewno nie bo a = -3
b) y=3-2x to też nie bo a = -2
c) y=1/3x+2 to też nie bo a = 1/3
d) y=5+3x TO JEST POPRAWNA ODPOWIEDŹ BO a = 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 3 2