1.Zaproponujogólną nazwę dla pierwiastków chemicznych, znajdujących się w podanych grupach:
a) pierwiastki grupy 17.; b) pierwiastki grupy 14.; pierwiastki grupy 18.; pierwiastki grupy 13.

2. Określ położenie wymienionych pierwiastków chemicznych (grupa, okres) w układzie okresowym:
-pierwiastek chemiczny o 40 protonach w jądrze atomu,
-pierwiastek chemiczny, którego atom zawiera 56 elektronów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T14:56:31+02:00
1.a)fluorowce
b)węglowce
c)helowce
d)borowce
2.a)cyrkon-grupa 4 okres 5
b) bar - grupa 2 okres 6
1 5 1