Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T15:16:04+02:00
Do wspierania programów rolnictwa do gospodarki rynkowej w krajach stowarzyszony, oczekujących na przyłączenie do unii europejskiej.Działania jakie podejmuje :
* Działanie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych
* Działanie 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
* Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
* Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
* Działanie 6. Szkolenia zawodowe
* Działanie 7. Pomoc techniczna