1. Jaka niezrównoważona siła potrzebna jest na to, aby samochodowi o masie 1 tony nadać przyspieszenie 0.4m/s2?

2. do wprowadzania w ruch drewnianego klocka o masie 200g po drewnianym stole należy użyć siły 0.4N. Współczynnik tarcia statycznego (drewna po drewnie) wynosi około:
a] 0.1
b] 0.2
c] 0.4
d] 0.5

3. Po zanurzeniu walca w wodzie naczynie naciska na podłoże w porównaniu z sytuacja gdy nie zawierało walca:
a] większą o 0.6N
b] większą o 02.N
c] większą o 0.4N
d] taka sama, co poprzednio

1

Odpowiedzi

2010-04-13T15:04:59+02:00
1.
F=m*a
F=1000*0,4=400N

2.
m=200g=0,2kg
F=0,4N
F=T
F=mgf
f=F/mg
f=0,4/0,2*10=0,2

ODP B

3.

Będzie naciskać siłą większą a o ile to musisz cos podać o walcu