ZADANIE! 1
Przekątna podstawy graniastosłupa czworokAtnego ma długość 6pierwiastek 2, a przekątna ściany bocznej ma długość 8. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

ZADANIE! 2
jakie długości mają przekątne podstawy w graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy 7cm

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T19:31:47+02:00
1.
d-przekątna
a-bok podstawy
b-bok ściany bocznej
V-objętość
V=a*b*c

a√2=d
a√2=6√2
a=6

8²+6²=b²
64+36=b²
100=b²
b=10

V=6*6*10=360

Odp. Objętość wynosi 360
2.
Sześciokąt foremny ma wszystkie przekątne równej długości i złożony jest z sześciu trójkątów równobocznych(bok trójkąta, jest też bokiem sześciokąta).
Wynika z tego (jak narysujesz lepiej widać), że przekątna ma długość równą długości dwóch boków trójkąta równobocznego, czyli:
a = 7cm
d = 2a
d = 14 cm