Odpowiedzi

2009-11-04T16:17:08+01:00
V₁ = 50 km/h = 13,88 m/s
V₂ = 30 km/h = 9,33 m/s

V₁+V₂ = 22,21 m/s

t = S/V
S = 200 m
t = 200/22,21 = 9,004 s

Ten wynik jest prawdziwy tylko jeśli rozpatrujemy mijanie pociągów z punktu widzenia pasażera. Jest to czas w jakim siedzący w pociągu pasażer może powiedzieć: "Drugi pociąg mijał mnie 9 s"); Rzeczywisty czas wymaga wprowadzenia długości drugiego pociągu