Zad 1.
do szkolnego lubu sportowego tecza nalezy 36 chlopcow i 24 dziewczyny.
a) w zawodach lekkoatletycznych wzielo udzial 85% czlonkow klubu tecz. stanowili oni 17% wszystkich uczestnikow zawodow. ilu uczniow startowal w tych zawodach?
b)do klubu tecza nalezy 10%wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chlopcow w szkole. ilu uczniow jest w tej szkole? o ile procent mniej jest w tej szkole chlopcow niz dziewczat?
Pilne

2

Odpowiedzi

2009-11-04T16:14:35+01:00
36+24=60 - liczba członków tego klubu
a)85%*60=0,85*60=51
17%*x=51
x=51:0,17
x=300
odp. W tych zawodach startowalo 300 osób
b)10%*x=24
x=24:0,1
x=240 - liczba dziewczyn w szkole

20%*x=36
x=36:0,2
x=180 - liczba chłopaców w szkole

240+180=420 odp. w tej szkole jest 240 uczniów

240-180/240=60/240=6/24=1/4
1/4=25% odp. O 25% jest w tej szkole mniej chlopcow niz dziewczat.
2009-11-04T16:17:48+01:00
A) 36+24=60
85% * 60 = 5,1≈ 5
17%=5
100%= 28,41 ≈ 29
W tych zawodach startowało 29 uczniów.
b) 20%-10%=10%
10%-24
100%-240
20%-36
100%-180
240+180=420
W szkole jest 420 uczniów . W szkole jest 10% mniej chłopców od dziewcząt.