Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:23:22+02:00
Biskupi troszcząc się o wspólnotę w naszym kraju głoszą Ewangelię, wspierają w człowieku pragnienie wyznania wiary, strzegą Pismo Święte przed zniekształceniem, troszczą się o rozwój życia religijnego i czuwają nad wiarą tych, którzy już uwierzyli.
2010-04-13T18:32:49+02:00
Benedykt XVI wyraził wdzięczność naszym biskupom za trud, jaki podejmują jako pasterze owczarni Pańskiej, animując z apostolskim autorytetem duszpasterską posługą kapłanów, realizacje charyzmatów wspólnot zakonnych oraz duchowy rozwój wiernych świeckich