Zad.1
Objętość prostopadłościanu jest równa 30 cm kwadratowych. O ile zmieni się ta objętość, jeżeli jedną z krawędzi podstawy zwiększymy czterokrotnie, drugą zmniejszymy dwukrotnie, a wysokość zmniejszymy trzykrotnie.


Zad.2
Pola powierzchni trzech ścian prostopadłościanu są równe 8,41 m kwadratowych, 12,96 m kwadratowych, 15,21 m kwadratowych. Oblicz objętość tego prostopadłościanu.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T12:00:05+02:00
1.
V=30cm³
V=a*b*h
V1=4a*1/2b*1/3h=1i1/2a*b*h
czyli objętość zwiększy się 1i1/2 razy (1,5razy)
2.
założenia
a*b=8,41
a*h=12.96
h*b=15,21

b=8,41/a
h=12,96/a
b=15,21/h
b=15,21*a/12,96
b=1,17a
ponieważ a*b=8,41
a*1,17a=8,41
a=2,68

b=8,41/a=3,14
h=12,96/2=4,84
zatem
V=a*b*h
V=2,68*3,14*4,84=40,70m³
1 5 1