Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T20:26:27+02:00
Białko jaj kurzych tworzy związki nierozpuszczalne z metalami ciężkimi oraz działa zobojętniająco i osłaniająco w zatruciach kwasami, zasadami.
Z tego co wyczytalam w ksiązce Stosuje się białko z 3-4 jaj na 0.5 l wody.


Mleko odtłuszczone ma podobne zastosowanie jak białko jaj kurzych-tworzy związki nierozpuszczalne z metalami ciężkimi oraz działa zobojętniająco i osłaniająco w zatruciach kwasami, zasadami.
Ponadto zawarte w nim sole wapnia wiążą takie trucizny, jak kwas szczawiowy i fluorki.
Jest ono przeciwwskazane w zatruciach substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach,więc mleko należy stosować tylko w zatruciach substancjami żrącymi.

W wyjaśnieniu pomoże nam doświadczenie :

Do dwóch czystych probówek
wlewamy po 10 cm3 naszego wodnego
roztworu białka jaj kurzego.
Następna czynność to dodanie
– do pierwszej 1 cm3 10% wodnego
roztworu siarczanu rtęci (II)
HgSO4. Tu bardzo ważne przypomnienie:
Wszystkie związki
rtęci są bardzo silnie trujące.
Dlatego musimy zachować wielką
ostrożność przy posługiwaniu
się nimi.
– do drugiej 1 cm3 10% wodnego
roztworu octanu ołowiu (II)
Pb(CH3COO)2·3H2O.
Po ostrożnym zmieszaniu
zawartości probówek łatwo stwierdzimy, że w obu zjawił się biały, kłaczkowaty
osad.ten osad nie rozpuszcza się potem
ani w nadmiarze odczynnika (czyli w roztworze
jednej z dodanych soli), ani w czystej wodzie.
więc mamy do czynienia z chemicznym wiązaniem
się białka z solami metali ciężkich. na tym właśnie
polegało działanie białka stosowanego
jako odtrutki w przypadku
zatrucia solami metali ciężkich.


Przyklad wyjaśniający: Człowiek wypił wode zanieczyszczonąsolami rtęci,
podajemy mu do wypicia duże
ilości chudego mleka lub białka
jaja kurzego.znajdujące się
w żołądku sole metali ciężkich zostaną związane w postaci nierozpuszczalnych
osadów i w tej postaci będą wydalone
1 5 1