UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!
Dużo punktów za rozwiązanie zadań! Tylko 4 zadania ale za to jak najszybciej! potrzebne na dzisiaj!

1)
a) Pęd dyni ma długość 64 cm. W ciągu doby urósł o 42 cm. o jaki procent wzrosła długość tego pędu?

b) Woda o objętości 1,2 l po ogrzaniu zajmowała objętość 1,23 l. O ile procent zwiększyła się objętość wody?

c) Ciśnienie w kołach samochodu zmniejszyło się z 200 kPa do 180 kPa. O ile procent zmniejszyło się to ciśnienie?

2)
a) Do 14 kg wody wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.

b) Ile cukru znajduje się w 30 dag. roztworu 9-procentowego?

c) Jaka jest masa 15-procentowego roztworu , w którym rozpuszczono 20 g cukru ?

3)
a) W 12 gramach węgla jest około 6*10²³ atomów. Ile jest atomów w tonie węgla?

b) Najniższe panujące w przestrzeni kosmicznej ciśnienie to 10⁻¹⁴ Pa ( pascala) Ile razy to ciśnienie jest mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego , które wynosi około 10⁵ Pa?

c) W wodach wszystkich mórz i oceanów rozp. jest ok. 5*10¹⁹ kg. Powierzchnia Ziemi to około 5*10¹⁴ m kw. Ile kg morskiej soli przypada na 1 m kw. pow. Ziemi ?

d) Kontynenty przes. się średnio z pr. 1,5 *10⁻⁹ m/s. O ile metrów w ciągu roku przes. się kontynenty? Przyjmij że 1 rok ma ok. 3*10⁷ sekund.

4)
a) Aby uzyskać solankę do kiszenia ogórków , zaleca się rozp. 5 dag soli na 1 kg. wody. Jakie stężenie ma otrzymany roztwór? Odp. podaj z dokł. do dziesiątej części procentu.

b) Inny przepis zaleca 5-proc. roztwór soli do kiszenia ogórków. Ile trzeba dodać soli do 1 kg. wody . by otrzymać taki roztwór? Odp. podaj z dokł. do dziesiątej części dekagrama.

Można rozwiązywać pojedynczo !!!!! PROSZĘ!!! NIECH KTOŚ TO ROZWIĄŻE!!!!
Jak tego nie będe mieć to po mnie.. PROSZĘ!!!³

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:03:09+02:00
Zad. 1
a)
64cm - 100%
24cm - x
x=(24cm*100%)/64cm
x=37,5%

b)
1,2l - 100%
1,23 - x
x=(1,23l*100%)/1,2l
x=102,5%
102,5% - 100% = 2,5% - o tyle procent zwiększyła się objętość

c)
nie wiem :)
Zad. 2
a) 14kg+2kg=16kg - masa roztworu
2÷16=0,125
Stężenie tego roztworu to 12,5%

b) 0,09*30dag=2,7 dag

c) 20÷0,15=133,(3) ≈ 133g

Zad. 3
a) 12g węgla tj. 6×10²³ atomów węgla ; 1t=1000kg=1000 000g ; 1000 000g:12g≈8333 ; 8333×6×10²³-liczba atomów węgla w tonie ; b) p=10⁻¹⁴Pa tj. najniższe ciśnienie ; 10⁵Pa:10⁻¹⁴Pa=10¹⁹ ; najniższe ciśnienie w przestrzeni kosmicznej jest 10¹⁹ razy mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego ; c) 5×10¹⁹kg ilość soli w wodach mórz i oceanów ; 5×10¹⁴m² powierzchnia Ziemi ; 5×10¹⁹kg :5×10¹⁴m²=10⁵kg/m² Na 1 m² powierzchni Ziemi przypada 10⁵kg soli ; d) v=1,5×10⁻⁹m/s ; 1 rok=3×10⁷s ; 1,5×10⁻⁹m/s×3×10⁷s=4,5×10⁻²m

Zad. 4
nie wiem :)

Mam nadzieję, że trochę pomogłam :)


1 1 1