Odpowiedzi

2010-04-13T15:28:14+02:00
TROPOSFERA-warstwa najniższa, rozciąga się do około 11 km, jej zasięg zmienia się w zależności od pory roku, temp. waha się od 15 do -60, zawiera całą parę wodną, występują w niej wszystkie zjawiska pogodowe
STRATOSFERA-temp. waha się od -60 do 0, rozciąga się od 11 do 50 km, zawiera warstwę ozonową pochłaniającą promieniowanie urtla fioletowe
MEZOSFERA- rozciąga się od 50 do 85 km, temp. waha się od 0 do -80, spala się w niej większość meteorytów
TERMOSFERA- rozciąga się od 85 do 800 km, temp. waha się od -80 do 100
EGZOSFERA- warstwa najwyższa, rozciąga się od 800 km, nie ma górnej granicy, temp. waha się od 1000 do -273, z egzosfery część gazów ulatnia się do przestrzeni kosmicznej.
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T15:44:36+02:00
TROPOSFERA - To najniższa i jednocześnie najcieńsza warstwa atmosfery. Co ciekawe, jej górna granica zmienia się w zależności od szerokości geograficznej i pory roku. Nad biegunami zimą-7km, latem-9km; przy szerokościach umiarkowanych zimą-10km, latem-13km; nad równikiem przez cały rok 15-18km. Temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości (ok.0,6 st.C na 100m) i przykładowo nad obszarem zwrotnikowym, w górnej warstwie osiąga temp. Od –70 do –80 st.C. Ciśnienie atmosferyczne, podobnie jak temperatura, spada wraz ze wzrostem wysokości z 1000hPa do 200hPa. W tej warstwie prowadzone są badania meteorologiczne i klimatologiczne.
TROPOPAUZA - Strefa przejściowa między TROPOSFERĄ, a STRATOSFERĄ o grubości 0,5-2km. Temperatura w przekroju pionowym jest taka sama, a jej różnice uzależnione są od pory roku.Ciśnienie w zależności od szerokości geograficznej waha się od 50hPa do 200hPa.
STRATOSFERA - Warstwa ta sięga 50-55km nad powierzchnią ziemi. Temperatura do 25km wynosi ok. –55st.C, a powyżej wzrasta do 0st.C. Ciśnienie maleje wraz ze wzrostem wysokości od kilkudziesięciu hPa do 1hPa. W STRATOSFERZE występuje prawie cały ozon występujący w atmosferze, a jego największa koncentracja znajduję się w OZONOSFERZE (20-35km nad powierzchnią ziemi)

STRATOPAUZA Jest to cienka strefa przejściowa między STRATOSFERĄ, a MEZOSFERĄ, w której występuje stała temp. 0st.C i stałe ciśnienie 1hPa.
MEZOSFERA Sięga do 80-85km nad powierzchnią ziemi (grubość ok35km) W warstwie tej zachodzi gwałtowny spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości z 0st.C do –80st.C. Ciśnienie jest stałe (1hPa). W strefie występują bardzo silne turbulencje powietrza.

MEZOPAUZA - Strefa przejściowa pomiędzy MEZOSFERĄ, a TERMOSFERĄ na wysokości 85km nad powierzchnią ziemi, o stałej temperaturze –90st.C i ciśnieniu 1hPa.

TERMOSFERA Sięga do 800km nad powierzchnią ziemi. Temperatura rośnie wraz ze wzrostem wysokości do 1000st.C (czasami nawet do 1500st.C) Ciśnienie maleje i przykładowo na wysokości 200km wynosi 0,0001hPa, a na wysokości 500km 0,000001hPa. W dolnej części TERMOSFERY znajduje się JONOSFERA. Występują Tu warstwy, od których odbijają się fale radiowe, oraz powstają zorze polarne.
EGZOSFERA Stanowi zewnętrzną warstwę atmosfery ziemskiej, powyżej 800km. Temperatura w egzosferze spada do –273st.C, a ciśnienie przyjmuje wartości mniejsze niż 0,000001hPa.
2 3 2