Ułóż zdania od najważniejszego do najmniej ważnego.

1.Podpisanie traktów pokojowych z sąsiadami
2.Ustawa o władaniu panny za mąż
3.Reorganizacja sądownictwa
4.Wybudowanie 53 zamków i 27 murowanych fortyfikacji miejskiej
5.Założenie 10 nowych miast
6.Przeprowadzenie reformy monetarnej
7.Założenie w Krakowie 1-ego w Polsce uniwersytetu
8.Statut o grę w kości
9.Reforma organizacyjna w wojsku
10.Uporządkowanie spraw skarbca państwowego
11.Zapewnienie chłopcom opieki przed samowolą panów
12.Wzmocnienie centralnych urzędów państwowych

1

Odpowiedzi

2010-04-16T15:59:13+02:00
3
6
5
9
10
12
8
1
2
11
7
4