Odpowiedzi

2010-04-13T15:22:18+02:00
KONSTYTUCJA PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELA
1.Równość pomiędzy kobietą ,a mężczyzną.
2.Wolność słowa.
3.Obywatel ma prawo do własnego zdania.
1 5 1
2010-04-13T15:36:02+02:00
Konstytucja rzeczypospolitej polskiej
Art. 8 ust. 1 Konstytucji stanowi, że Konstytucja jest "najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej". Znaczy to, że stanowić ona powinna wzorzec oceny wszystkich innych krajowych aktów prawnych, a w pierwszej kolejności miernik poprawności ustawodawstwa zwykłego. Stwierdzenie o wyższości Konstytucji nad ustawami zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w związku z nie najlepszą jakością polskiego ustawodawstwa, którego zgodność z Konstytucją jest często kwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny[20]. Ogrom ustaw wydawanych przez polski parlament oraz częste, nie do końca przemyślane, zmiany stanu prawnego nie przyczyniają się do pewności i przejrzystości uregulowań prawnych i sprawiają, że niejednokrotnie obywatel zmuszony zostaje odwoływać się do samej Konstytucji w celu obrony zagwarantowanych tam praw przed konstytucyjnym bezprawiem ustawodawcy. Ochronie konstytucyjności prawa (jego zgodności z Konstytucją) w Polsce służy działalność Trybunału Konstytucyjnego. W art. 188 pkt. 1-5 Konstytucji otrzymał on uprawnienie do badania konstytucyjności prawa polskiego. W związku z tym uprawnieniem Trybunału obywatelom i innym podmiotom prawa przysługuje również prawo do wniesienia skargi konstytucyjnej w sytuacji określonej w art. 79 Konstytucji.
Ludzie moga uczestniczyc w wyborach i maja do tego pelne prawo nikt im tego nie narzuca

1 3 1