DAM NAJ !!.

1.1 Nazwij wyrażenia:
a) 5+b
b) 4-a
c)-3a
d) x/9 (ułamek)
e) x2
f) y(3) - ( do potęgi 3)
g) 5a-3b
h) 6x+7/2 (ułamek)

1.2 Zapisz wyrażenia
a) suma liczb a i 2
b) różnica liczb b i 3
c) iloczyn liczby 2 i a
d) iloraz liczb m i 3
e) suma liczb x i -5
f) różnica liczb -10 i k
g) iloczyn liczb -0,3 i d
h) iloraz liczb m i -7

1.3 Dana jest liczba całkowita a>0. Zapisz wyrażenie przedstawiające liczbę:
a) o 2 mniejszą od a
b) o 5 większą od a
c) przeciwna do a
d) trzykrotnie większą od a
e) czterokrotnie mniejszą od a
f) będącą kwadratem liczby a

2

Odpowiedzi

2010-04-13T15:29:30+02:00
1.
a) suma
b) różnica
c) iloczyn
d) iloraz
e) iloczyn
f) iloczyn
g) iloczyn, różnica, iloczyn
h) iloczyn, suma, iloraz

2.
a) a + 2
b) b - 3
c) 2 * a
d) m/3
e) x + (-5)
f) -10/k
g) -0,3 * d
h) i/-7

3.
a) a-2
b) a+5
c) -a
d) 3a
e) a/4
f) a^2
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T15:32:18+02:00
1.1
a) suma 5 i b
b) różnica 4 i a
c) iloczyn -3 i a
d) iloraz x i 9
e) iloczyn x i 2
f) potęga liczby y
g) różnica iloczynu 5 i a oraz 3 i b
h) suma iloczynu 6 i x oraz ułamka 7/2
1.2
a) a+2
b) b-3
c) 2 razy a
d) m podzielić na 3
e) x+ -5
f)-10-k
g) -0,3razy d
h) m : -7
1.3
a) a:2
b) a razy 5
c) 0
d)a razy 3
e)a : 4
f)a ( 2 ) - do potęgi drugiej

pozdrawiam