Zad.1
Wykonaj działania:
a)-6x7=
-8x(-9)=
-12x(-4)=
24:(-3)=
-63:(-3)=

b)-5,4:2=
0:(-2,3)=
6,6:(-3)=
-8:(-24)=
5,1x(-3)=

c)-10:(-2,5)=
8x(-1 1/8)=
-2 1/2x(-6)=
-3 3/4:(-6)=
12:(-1 1/2)=

Zad.2
Tabelka przedstawia temperaturę w siedmiu kolejnych dniach stycznia. Oblicz średnią temperaturę tego tygodnia.(tabelka w załączniku)

2

Odpowiedzi

2010-04-15T13:28:23+02:00
Zad1.
a)-42
72
48
-8
21
b)-2,7
0
-2,2
0,33,,,
-15,3
c)4
-11
63
-8/11
-21/11
Zad2.
średnia temperatura tego tygodnia wynosi -6 stopnia
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T13:33:09+02:00
Zad.1
Wykonaj działania:
a)-6x7= -42
-8x(-9)= 72
-12x(-4)= 48
24:(-3)= -8
-63:(-3)= 21

b)-5,4:2= -2,7
0:(-2,3)= 0
6,6:(-3)= -2,2
-8:(-24)= 0,(3)
5,1x(-3)= -15,3

c)-10:(-2,5)= 4
8x(-1 1/8)= -9
-2 1/2x(-6)= 15
-3 3/4:(-6)= 15/24
12:(-1 1/2)= -8


Zad.2
Tabelka przedstawia temperaturę w siedmiu kolejnych dniach stycznia. Oblicz średnią temperaturę tego tygodnia.(tabelka w załączniku)

-4 +(-5)+(-2)+1+0+(-1)+(-3) = (-14)

-14 : 7 = (-2)

Odp. Średnia temperatura tego tygodnia wynosi -2 stopnie celcjusza.
1 5 1