Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 4 i 5. Oblicz objętość bryły otrzymanej przez obrót tego trójkąta wokół jego osi:
a)dłuższej przyprostokątnej
b) krótszej przyprostokątnej

Proszę o rozwiązanie obu podpunktów. Zadanie potrzebne tylko na dziś.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T15:35:50+02:00