Zaznacz w układzie współrzędnych punkt A, wiedząc, że :

a) punkt ten leży w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych i jego współrzędne są równe;

b) punkt ten leży na osi y i druga jego współrzędna jest o 4 większa od pierwszej;

c) współrzędne tego punktu są liczbami przeciwnymi i punkt leży w czwartej ćwiartce układu współrzędnych.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T16:10:12+02:00
A) oś x= -1
oś y= 1
b) oś y= 0
oś x= 4
c) oś x= 3
oś y=-3
Proszę bardzo