Odpowiedzi

2010-04-13T15:45:58+02:00
Dane:
m = 1,2 t = 1200 kg
V₀ = 72 km/h
V = 108 km/h
F = 2,4 kN = 2400 N
Rozw.:
W zadaniu nie ma mowy o oporach ruchu więc je pomijamy!
V₀ = 72 km/h = 72 000 m / 3600 s = 20 [m/s]
V = 108 km/h = 108 000 m / 3600 s = 30 [m/s]
F = m × a
a = F/m
a = 2400 N/1200 kg = 2 [m/s²]
a = V - V₀ / t
t = V - V₀ / a= (30 [m/s] - 20 [m/s]) /2 [m/s²] = 5 s

S = V₀×t + a×t²/2 = 20 [m/s] × 5s + 2 [m/s²] × (5s)² / 2 =
= 100 m + 25 m = 125 m
Pęd samochodu w momencie uzyskania szybkości 30 m/s
p = m × V = 1200 kg × 30 [m/s] = 36 000 [kg×m/s]