Odpowiedzi

2009-11-05T09:35:39+01:00
KApitały(fundusze) własne jednostek:
1. Przedsiębiorstwo państwowe
- fundusz założycielski
- fundusz przedsiębiorstwa
2. Spółdzielnia
- fundusz udziałowy
- fundusz zasobowy
3. Spółka akcyjna
- kapitał akcyjny
- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy
4. Spółka z o.o
- kapitał udziałowy
- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy
5. Spółka jawna, komandytowa, partnerska, cywilna, osoba fizyczna
- kapitał wspólników (wkład właściciela)
3 4 3
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T13:56:46+01:00
Najważniejsze kryteria, przy wyborze formy organizacyjno-prawnej:
- określenie zasad odpowiedzialności;
- uprawnienie decydowania i reprezentowania;
- zasady podziału zysku; ewentualnego udziału w stratach;
- możliwość finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstwa;
- nakłady związane z określoną formą prawną;
- obciążenia podatkowe.
OSOBOWE - nie ma już spółki cywilnej.
KAPITAŁOWE
SPÓŁKA KAPITAŁOWA W ORGANIZACJI
ISTOTA WSPÓŁDZIAŁANIA GOSPODARCZEGO PRZEDSIĘBIORSTW
DETERMINANTY WSPÓŁDZIAŁANIA GOSPODARCZEGO PRZEDSIĘBIORSTW
GLOBALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCJI PRZEDSIĘBIORSTW
1 5 1