Odpowiedzi

2010-04-13T15:38:44+02:00
Wina - czyn niezgodny z istniejącymi normami postępowania (np. prawnymi); wykroczenie, przewinienie, występek, błąd.
Kara - środek represyjny lub wychowawczy.
2010-04-13T15:39:27+02:00
Kara-określona przepisami prawa czynność, nakładana na człowieka winnego, kogoś kto "podpadł" prawu, złamał zasady.Najczęściej karę nakładają:
* organy administracji publicznej
* sądy
* organy dyscyplinarne