Odpowiedzi

2009-11-04T17:13:23+01:00
Forma rządów – struktura najwyższych władz w państwie i sposób ich powoływania;
• monarchie – rodzaj ustroju, rządzi władca, sułtan, cesarz, władza dziedziczna, np. Polska od XVI wieku
• republiki – władza wybierana przez obywateli na określona kadencję

monarchie (podział ze względu na zakres władzy monarszej);
• nieograniczone – np. starożytne monarchie despotyczne
• absolutne – od XVII w. – Francja, Rosja, Prusy, Austria; obecnie Arabia Saudyjska
• ograniczone – ograniczone konstytucja, monarcha panuje ale nie rządzi
- konstytucyjne – Wielka Brytania, Monako
- parlamentarne – Belgia, Norwegia, Hiszpania

republiki (ze względu reżim polityczny – metody i środki sprawowania władzy);
• państwo demokratyczne – początek; czasy starożytne, rozwój: Ateny V w.p.n.e.; suwerenność narodu czyli oddanie władzy przedstawicielom, sprawowanie władzy przez przedstawicieli (wybory), trójpodział władzy XVIII w. Montesjusz;
- państwo liberalne – parlament najwyższy i dominujący, gospodarka rynkowa, inwestycje w gospodarkę są minimalne np.; Wielka Brytania – Margaret Thatcher
- państwo socjalne – państwo gospodarczo – socjalno – polityczne, władza aktywnie uczestniczy w kształtowaniu gospodarki państwa, spore wydatki na sprawy socjalno – społeczne np.; Polska

• państwo autorytarne – władza; autorytet jednostki, władza wykonawcza dominuje nad ustawodawczą, parlament jest ale nie ma wpływu; rozwinięte są policja i wojsko, władza wymaga posłuszeństwa obywateli; mogą być inne partie polityczne ale nie mają wpływu na władze, XX w. Polska po zamachu majowym, Austria, Litwa, Estonia, Węgry, Grecja pod rządami Teksasa

• państwo totalitarne – jedna partia – władza, nie mogą istnieć inne ugrupowania polityczne, władza oczekuje nie tylko posłuszeństwa ale zaangażowania na rzecz systemu; aparat terroru, indoktrynacja społeczna np.: Rosja za Stalina, Niemcy za Hitlera, Kuba, Korea Północna
14 2 14