Odpowiedzi

2010-04-13T15:48:04+02:00
Rymy krzyżowe, wykrzyknienia(razu od razu), powtórzenia (precz z moich oczu), pararelizm, epitety, dialogizacja

Jest to typ liryki inwokacyjnej
W wierszu "Do M***" podmiot liryczny ujawnia się w osobowych formach czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej, rodzaju męskiego. Natomiast "ty" liryczne wskazano przez osobowe formy czasowników w drugiej osobie liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego.
2 3 2