Odpowiedzi

2010-04-13T15:46:59+02:00
Ludzie bronią się od udzielania jakiejkolwiek pomocy, aby przełamać ten stan należy pokazać innym że pomoc to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie. Należy świecić przykładem, udzielić pomocy osobie potrzebującej, jednocześnie wzywając innych od pomocy. Gdy zaczniemy coś działać, to inni się tym także zainteresują. Następnym przykładem walki z znieczulicą jest stworzenie odważnej grupy takiej jak wolontariat, lub zwykła grupa przyjaciół pomagającym innym . Mozę ludzie widząc to zastanowią się czy obojętne przechodzenie obok osoby potrzebującej ma jakiś sens...
2 4 2