Odpowiedzi

2010-04-13T15:43:35+02:00
Traktat lizboński wprowadza nową formę udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki UE – prawo inicjatywy obywatelskiej. Oznacza ona, że milion obywateli reprezentujących znaczną liczbę państw członkowskich może bezpośrednio zwrócić się do Komisji o przedłożenie odpowiedniego wniosku legislacyjnego w sprawach podlegających kompetencjom UE.

Zanim będzie można korzystać z nowego prawa, konieczne jest określenie w unijnym rozporządzeniu kilku podstawowych zasad i procedur.

Ponieważ ten nowy instrument prawny ma duże znaczenie dla obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów w całej UE, Komisja rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje społeczne, aby poznać zdanie wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak w praktyce powinna funkcjonować inicjatywa obywatelska.