Rozproszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny,
Zgromadziliśmy się przecie w jedno kółko zbrojne.

ref.Marsz, marsz Polonia, ty dzielny narodzie
Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, pocwałują konie.
Sławą polskiego pałasza zabrzmi nasze błonie
ref.Marsz,marsz Polonia
Nad królewski gród zhańbiony wzleci orlę białe.
Hukną działa, jękną dzwony, Polakom na chałę.
ZAD.1
Wymień dwa wydarzenia z dziejów Polski, do których odnosi się pierwsza zwrotka pieśni.
ZAD.2
Wyszukaj słowa pieśni świadczące o odrodzeniu Polski.


1

Odpowiedzi

2010-04-13T16:47:31+02:00
1. Podczas II Wojny Światowej na Zachodzie, gdzie przebywała Polonia (czyli Polacy mieszkający poza granicami) odśpiewywano tą pieśń i dopisano zwrotkę. Jednak powstała ona w okresie powstania styczniowego z roku 1863 r. więc na pewno tego wydarzenia przede wszystkim dotyczy...
2. Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, pocwałują konie.
Sławą polskiego pałasza zabrzmi nasze błonie
...
Nad królewski gród zhańbiony wzleci orlę białe.
Hukną działa, jękną dzwony, Polakom na chałę


ps. trochę dziwne to zadanie...
5 3 5