Odpowiedzi

2010-04-13T16:01:54+02:00
1. Cyprian Kamil Norwid urodził się 24. września 1821r we wsi Laskowo-Głuchy niedaleko Warszawy.

2. Należy do drugiego pokolenia romantyków debiutującego ok roku 1840.

3. Kształcił się w warszawskim gimnazjum potem w szkole malarskiej

4. ucząc się w szkole malarskiej publikował pierwsze utwory literackie na łamach "Przeglądu Warszawskiego" i "Biblioteki Warszawskiej

5. W 1842r wyjechał za granice. Przebywał w Niemczech, we Włoszech(studiował tam rzeźbę-Florencja)

6. poznał tam wielu wybitnych polskich romantyków (tzn we włoszech) A. Mickiewicz Z.Krasickiego B.Zaleskiego.

7. Jego niespełnioną miłością byla Maria Kalergis.(poznana również we Włoszech)

8. w 1849 osiadł na stałe w Paryżu

9. opuścil na krotko Paryż aby w New York pracować jako grafik katalogów i projektant wystawy światowej

10. W 1854 powrócił do Europy krótko byl w Berlinie a później powrócił do Paryża

11.W tym okresie zajmował się głównie pracami malarskimi i rytowniczymi

12. W1877 r bieda i postępująca głuchota zmusiły Norwida do zamieszkania w Domu św. Kazimierza w Ivry.

Zmarł w tym Domu 23. maja 1883 roku, zosyał pochowany na cmentarzu w Montmorency.

Norwid był poetą, prozaikiem, malarzem, rysownikiem, grafikiem i rzeźbiarzem

Najważniejsze dzieła
POEMATY:
Quidam lata 1855-1857
Rzecz o wolności słowa 1969r
UTWORY DRAMATYCZNE:
Aktor 1861r
Za kulisami 1869r
Pierścień wielkiej damy 1872r
ESEJE:
Czarne kwiaty 1856r
Białe kwiaty 1856r
NOWELE I OPOWIADANIA:
Bransoletka 1858r
Cywilizacja 1861r
Ad. Leones 1883r
ROZPRAWY KRYTYCZNE I FILOZOFICZNE:
O sztuce dla Polaków 1860r
O Juliuszu Słowackim 1860r

Mam nadzieję że tak może być Pozdrawiam