Odpowiedzi

2009-11-04T16:18:16+01:00
Państwo jest potrzebne ,ponieważ jeżeli by nie było np. na mapie to kraje stałyby sie mniejsze i niebyłoby mieszkanców tyle co teraz jest czyli 5072335.
2009-11-04T16:18:31+01:00
Minęło około stu lat od chwili śmierci wybitnego polskiego myśliciela Edwarda Abramowskiego. Niestety do tej pory nie znalazł on godnego kontynuatora swojej myśli społecznej. Jego idea bezpaństwowości i kooperatyzmu została w Polsce zapomniana. Słowo anarchizm nabrało pejoratywnego znaczenia. W dziele Abramowskiego znajduje się jednak tak wiele pozytywnych wątków, że natchnęły mnie onedo kontynuowania raz rozpoczętej drogi. Stawiam tutaj tezę o zbędnośc ipaństwa, a zwłaszcza o zbędności jego funkcji ochronnych ikoordynujących. Uważam, że należy rozpocząć wielki ruch na rzeczzniesienia ograniczeń, jakie państwo wnosi w życie ludzi. Instytucje państwowe tak dalece się wyobcowały, że nie tylkonie spełniają swoich zadań, ale stanowią wręcz zagrożenie dla normalnegofunkcjonowania społeczeństwa. Błędem byłoby jednak zaczynanie odsztucznego, natychmiastowego ich zniesienia. Zacząć należy od rewolucjimoralnej. Podstawowym zadaniem ma być przebudowa psychiki.Uwalnianie jej od moralności opartej na egoizmie i konkurencji. Należywykorzenić pracę opartą na otępiającym jej nadmiarze, na bezmyślnym ,automatycznym powtarzaniu tych samych czynności. Świadczy to międzyinnymi o bezsilności państwa. Dopiero po zniesieniu tych pęt ludzieodnajdą sens i radość życia, zespolą się we wspólnym działaniu. Idea kooperatyzmu rozwijana przez Edwarda Abramowskiegomiała współtworzyć nowych ludzi. Kooperatywy mogą doskonalić się razemz ludźmi je współtworzącymi. Muszą one zaspokajać autentyczne potrzebyludzi. Na przeszkodzie stoi państwo, które jest wspólnotą narzuconąprzemocą, a więc jest to twór sztuczny, pozorny, rozmijający się zautentycznymi potrzebami społeczeństwa. Państwo, które zniewala, tworzymoralne niewolnictwo. Produkuje okaleczonych moralnie ludzi, którzy niemogą swobodnie realizować swoich potrzeb. Nadszedł najwyższy czas, aby przygotować ludzi do nowej roli.Nie ma innego wyjścia. Albo powolna degeneracja i upadek albo rozwój, atym samym wzrost możliwości każdego człowieka.

Sorki ale początek jest z neta.