1) Utwórz formy trybu rozkazującego liczby pojedynczej i mnogiej od czasowników:
a) fahren
b) gehen
c) laufen
d) holen
e) fragen
f) wiederholen
g) stehen
h) warten

2) Jak zwrócić się do osoby dorosłej gdy chcesz:
a) Poprosić ją żeby zaczekała.
b) Poprosić ją żeby powtórzyła.
c) Poprosić ją żeby pojechała.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T15:51:12+02:00
A) Fahren Sie! - 3 os. l mn
Fahrt! - 2 os. l mn
Fahr - 2 os. l poj

B)Gehen Sie!
Geht!
Geh!

C)Laufen Sie!
Lauft!
Lauf!

D) Holen Sie!
Holt!
Hol!

E) Fragen Sie!
Fragt!
Frag!

F) Wiederholen Sie!
Widerholt!
Widerhol!

G) Stehen Sie!
Steht !
Steh!

H) Warten SiE!
Wartet
Wart!

Warten Sie, bitte! / Bitte Sie warten!
Widerholen Sie, bitte! / Bitte Sie wiederholen!
Fragen Sie, bitte! / Bitte Sie fragen!
1 5 1