Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a} Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b} W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z Tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach?
c}W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczestników startowało w tych zawodach?
d} Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole ? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?
e} Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?


PS. proszę o rozwiązanie a także o to jak to obliczyliście oraz odpowiedzi... Pomocy:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T16:28:06+01:00
A)
36+24=60 <wszyscy należący do klubu>
24/60*100=240/6=40% <24/60 - 24 to dziewczęta a 60 to wszyscy>
Odp.Dziewczęta stanowią 40% wszystkich uczniow.
b)
37,5%=0,375
0,375*24=9
24-9=15
Odp.Dziewczyn,które nie brały udziału w zawodach było 15.
c)
0,85*60=51 <uczestnicy biorący udział z klubu Tęcza>
0,17 *x=51 / :0,17
x=300
Odp.Na zawodach startowało 300 osób.
d)
<obliczamy liczbę gdy dany jest jej procent
>
24 dziewczyn to 10%
0,10 *x=24/ :0,10
x=240
36 chłopców to 20%
<wszystkich chłopców w szkole>
0,20*x=36 / :0,20
x=180
liczba wszystkich uczniów w szkole:
240+180=420
<o ile procent więcej, mniej>
240-180/240*100=60/240*100=600/24=25%
Odp.W tej szkole jest 420 uczniów.Chłopców jest o 25% mniej niż dziewcząt.

;)
14 4 14
2009-11-04T16:33:19+01:00
A)60=100%
24=x
x=(24 razy 100):60=40%
B) 37,5 razy 0,24=9
24-9=15
Odp:15
C)
60 razy 0,85=51
x=100%
51=17%
x=51 razy 100:17=300
Odp:300
D)
x=100%
24=10%
24razy 100:10=240dziewczynek
x=100%
36=20%
36razy 100:20=180
ile procent mniej- (240-180):240=0,25=25%
E)
(84-60):60=0,4=40%
Odp:40%
5 4 5