1. W podoanych przysłowiach wskaż wypowiedzenia złożone z samych zdań, ze zdań i ich równoważników oraz z samych równoważników zdań.
ILE KTO MA CIERPLIWOŚCI, TYLE MĄDROŚCI.
KTO POD KIM DOŁKI KOPIE, SAM W NIE WPADA.
JEDEN OD sASA, DURGI OD LASA.
JAKI PAN, TAKI KRAM.
JAK SOBIE POŚCIELESZ, TAK SIE WYŚLPISZ.
ROSNIE W CIALO, A W GŁOWIE MAŁO.

2. W podanych zdaniach wkaż ich części i powiedz, co każda z nich oznacza (np. czynność, wykonawcę czynności, jej przedmiot, cechę przedmiotu, okoliczność czynności).
UCZNIOWIE KLASY PIĄTEJ PILNIE ODRABIAJĄ LEKCJE.
NAUCZYCIEL WYJAŚNIA UCZNIOM CWICZENIA GRAMATYCZNE.
UCZYMY SIĘ W SZKOLE I W DOMU.
PÓDĘ DO BIBLIOTEKI PO SŁOWNIK.

W których zdaniach znajdują się wyrazy nnie będące osobnymi częściami zdania? Co to za wyrazy?

3. Z podanego fragmentu wypisz dwuwyrazowe części zdań.
PODNIÓS SIĘ ODYS I RUSZYŁ DO MIASTA. ŁASKOWA ANTEA ODZIŁA GO GĘSTĄ MGŁĄ, BY JAKIS ZUCHWAŁY FEAK NIE ZACZEPIŁ GO DRWIĄCYM SŁOWEM, PYTAHĄC, KTO ZACZ. JUŻ MIAŁ WKROCZYĆ DO MISTA, GDY JASNOKA BOGINI SAMA ZASTĄPIŁA MU DROGĘ, PODOBNA DO DZIEWCZYNKI NIOSĄCEJ DZBANEK. STANĘŁA PRZED NIM, A BOSKI OBCY, PO WIELU NIEDOLACH, RZYCHODZĘ Z DALEKA I NIE ZNAM NIKOGO Z LUDZI, DO KTÓRYCH NALEŻY TO MIASTO I TA ZIEMIA.

4. W podanych zdaniach wskaż grupy wyrazów, które stanowią jedną część zdania. Wyjaśnj dlaczego tak należy potraktować te grupy.

NA WAKACJE WYJADĘ DO SZKLARSKIEM PORĘBY.
MOJA STARSZA SIOSTRA WYSZŁA ZA MĄŻ.
MÓJ OJCIEC MA TRZYDZIEŚNI PIĘĆ LAT.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T20:47:53+02:00
Zad. 1
1. zdanie i równoważnik
2. zdanie
3. równoważnik
4. równoważnik
5. zdanie
6. zdanie i równoważnik

zad. 2
1. wykonawca > cecha > czynność > okoliczność
2. wykonawca > czynność > okoliczność > cecha
3. czynność > okoliczność
4. czynność > okoliczość > cecha

sorry robiłam co umiałam xD