Przetł z j.ang na j.pol
- Alex from Greece works very hard at schol .
He says:
Lesson end at two o'clock in the afternoon.
Then I do my homevork . After that I go to a
language school for extra English lessons.
In the summer we have three months holiday.
That's great but I think we should have more free
time after school .Should I talk to my teachers
about it?
- FM's advice
We think you're very lucky to have three
months holiday in the summer!
We think you should talk to your parents
about all the extra lesson afther school.
Perhaps you should have some English
lesson or your private lesson for other
subjects in your long simmer holidays
- or you should work harder at school
so you don't need extra lessons!
-Hedda from Sweden has sport lesson
every day .She says:
We have sport lessons every day at my school.
I don't like athletics or gymnastics and I'm not good at team games .I want to stop doing those lessons .Should I ask the sports teacher or should my parents write a letter to the head teacher ?
-FM's advice:
First, you shouldn't stop these lessons ! You should talk to your sports teacher about your problems.We are sure they will find a sport you can enjoy .If not,
perhaps your parents can talk to them.
-Hatsuo from Japan has to clean his school.He says:
AT MY SCHOOL WE HAVE TO SWEEP THE CLASSROOMS , CLEAN the windows and polish the desks .The pupils like working together and we're proud of our beautiful school but why should we learn these jobs?
-FM's advice
Children need a clean place to live and work in.Also your school is like your home.You use it and you should take care of it . It's a great system and we think children in other countries should copy it.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • adgj
  • Początkujący
2010-04-13T15:55:37+02:00- Alex z Grecji pracuje bardzodużo w szkole . On mówi: Lekcja kończy się o drugiej po południu. W takim razie robię moją prace domową . Po tym idę do szkoły języków obcych dla dodatkowych lekcji języka angielskiego. W lecie spędzamy trzy miesiące wakacje. Myślę, że powinniśmy spędzać więcej czasu wolnego od pracy po szkole.

Powinienem rozmawiać ze swoimi nauczycielami o tym? - FM's rada myślimy jesteś bardzo czars spędzić trzy miesiące wakacje w lecie! Myślimy, że powinieneś rozmawiać ze swoimi rodzic o całej dodatkowej lekcji afther szkoła. Może powinieneś mieć jakąś lekcję języka angielskiego albo twoją korepetycję dla innych przedmiotów w twoim dużym gotowaniu na wolnym ogniu wakacje - albo powinieneś pracować mocniej w szkole więc nie chcesz dodatkowych lekcji!
- Hedda ze Szwecji ma lekcję sportu codziennie. ona mówi: mamy lekcje sportu codziennie przy mojej szkole. Nie lubię lekkiej atletyki albo gimnastyki i nie dobrze gram w gry zespołowe. chcę przestać robić te lekcje. powinienem pytać sporty o nauczyciela albo moi rodzic powinni pisać list do dyrektora szkoły?
FM's rada: najpierw, nie powinieneś powodować przerwę w tych lekcjach! Powinieneś rozmawiać ze swoimi sportami nauczyciel o twoim problems.We są pewne, że oni znajdą sport, który możesz lubić. jeśli nie, może twoi rodzic mogą rozmawiać z nimi. - Hatsuo z Japonii musi czyścić swoje school.On mówi: AT MY SCHOOL WE HAVE TO SWEEP THE CLASSROOMS, myć okna i polerować biurka. uczniowie lubią współdziałać i jesteśmy dumni ze swojej pięknej szkoły ale dlaczego powinniśmy uczyć się tych prac?

Liczę na najlepszą odp. ;D
FM's rada Dzieci chcą czystego miejsca żyć i rozwiązać in.Also twoja szkoła jest jak twój home.You wykorzystywać to i cię powinien opiekować się tym. To jest ogromny system i my myśleć, że dzieci w innych krajach powinny kopiować to.

Liczę na najlepszą odp. ;D

Ps. napisałeś /napisałaś trochę błedów w tej pracy po ang.
1 5 1
2010-04-13T16:22:52+02:00
Alex z Grecji prawcował bardzo ciężko w szkole.
On poweidział:
Lekcje kończą się o drugiej popołudniu.
Póżniej zrobie moje zadanie. Póżniej póde do szkoły językowej n adodatkowe lekcje angielskiego.
W lecie miałem 3 miesiące wakacji.
Było fajnie ale ja myśle że powinienem mieć więcej wolnego od szkoły. Powinnem porozmawiać z moimi nauczycielami na ten temat ?
Fm porady
Sądzimy, że jesteś bardzo szczęśliwy mając trzy
miesięce wakacji w lecie!
Sądzimy że powinieneś porozmawiaż ze swoimi rodzicami o wszystkich dodatkowych lekcjach po szkole. Być może ty powinneś mieć troche lekcji prywatnych angielskiego
- gdy będziesz ciężej pracował w szkole nie będziesz potrzebował dodatkowych lekcji!
Hedda ze Szwecji ma lekcje sportowe każdego dnia.
Ona powiedziała:
My mamy lekcje sportowe każdego dnia po skzole.
Nie lubie atchletyki i gimnastyki i ja nie jestem dobra w grach zespołowych.
Nie chce chodzić na te lekcje.
Czy powinnam się zwrócić do nauczyciela wfu i powinni moi rodzice napicać list do nauczyciela?
fm's porada:
Pierwsze ty niepowinnaś chodzić na te lekcje. Ty powinnaś porozmawiać ze swoim nauczycielem o twoim problemie.
Jesteśmy pewni żę znajddize ci sport który będzieć potrafiła. Jeśli nie to rodzice mogą z nim porozmawiać.
Hatsuo z japoni czyści jego szkołe On powiedział:
W mojej szkole my zamiatamy klasy.czyścimy okna i polerujemy biurka.
Uczniowie współpracują ze sobą i my jesteśmy dumni z naszej pięknej szkoły
Ale dlaczego powinniśmy się uczyć takiej pracy ?
fm's porada:
Dzieci potrzebują czystego miejsca do życia i pracy.
Tagże w twojej szkole jest tak jak w twoim domie. Ty powinneś tego u żyważ i się tym zająć jest to świetny system i sądzimy, że dzieci w innych krajach powinny to kopiować.


1 5 1