Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T15:57:53+02:00
Z pewnością x to liczba wymierna - czyli ułamek. Wiadomo, że podnosząc np 0.5 do kwadratu otrzymujemy 0,25, czyli liczbę mniejszą. Na pewno nie odpowiedź A, bo podnosząc jakąkolwiek liczbę ujemną do kwadratu otrzymujemy wynik dodatni. B to też nieprawidłowa odpowiedź, bo x może być liczbą ujemną. Odpowiedź c też nie pasuje, bo tutaj również x zawiera się w liczbach ujemnych. Pozostaje odpowiedź D która jest poprawna, ponieważ kwadrat liczby x daje mniejszą liczbę od x, a tak dzieje się jedynie w przypadkach, kiedy x jest większe od 0 i mniejsze od 1 - czyli jest ułamkiem.