Uzupełnij równania reakcji.Napisz nazwy produktów:
a) __HCOOH+__K ->_______
b)__HCOOH+__MgO ->______
c)__HCOOH+__Ca(OH)2 -> ____
d)__HCOOH+____->__(HCOO)3Al+___H2
e)__HCOOH+__Fe2O3->____
f)__HCOOH+__LiOH->____
g)__HCOOH+__Na2O->____
h)HCOOH<-H20->________+_______
i)__HCOOH+______->__CO2+_______

Proszę o pomoc !!! Bardzo mnie uratujesz ;* Pozdrawiam ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T16:06:50+02:00

a) 2HCOOH + 2K -> 2 HCOOK + H2 mrówczan potasu
b) 2 HCOOH + MgO -> (HCOO)2Mg + H2O mrówczan magnezu
c) 2 HCOOH + Ca(OH)2 -> (HCOO)2Ca + 2 H2O mrówczan wapnia
d) 6 HCOOH + 2 Al -> 2 (HCOO)3Al + 3 H2 mrówczan glinu
e) 6 HCOOH +Fe2O3 -> 2 (HCOO)3Fe + 3 H2O mrówczan żelaza (III)
f) HCOOH + LiOH -> HCOOLi +H2O mrówczan litu
g) 2 HCOOH +Na2O -> 2 HCOONa +H2O mrówczan sodu
h)HCOOH<H2O> HCOO⁻ + H⁺ anion mrówczanowy i kation wodorowy
i) 2 HCOOH + O2 -> 2 H2O + 2 CO2

 

H2O - woda

CO2 - dwutlenek węgla

H2 - wodór