Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T15:57:37+02:00
Dane:
m₁=0,5kg
m₂=2kg
V₁=10m/s
Vx=?

Rozwiązujemy to wykorzystując zasadę zachowania pędu:
p₀=pk pęd początkowy równy jest pędowi końcowemu
m₁V₁ = Vx (m₁+m₂)
Vx= m₁V₁/ m₁+m₂
Vx= 0,5*10/ 0,5+2= 5/ 2,5= 2m/s

Odp: Ciało z wózkiem zaczęło poruszać się z prędkością 2 m/s.