Odpowiedzi

2010-04-13T15:55:24+02:00
Otton III dążył do odnowienia cesarstwa rzymskiego. Głosząc ideę uniwersalistycznego cesarstwa chciał zapewnic wieczny pokój. Władzy cesarskiej miały podlegac Niemcy i Włochy, a pod jego zwierzchnictwem miały pozostawac Francja, Słowiańszczyzna oraz cały świat chrześcijański.Otto III podkreślił rolę Rzymu jako centrum i stolicy cesarstwa, a zarazem siedziby papieża. Cesarz miał byc opiekunem i obrańcą papieża, a także Kościoła. Szczególną misją cesarstwa miało byc wspieranie ewangelizacji w krajach podańskich.


1 3 1