Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:13:37+02:00
Bohaterowie: John Keating, Todd Anderson, Neil Perry, Knox Overstreet, Cherlie Dalton, Richard Cameron.
Czas akcji: Akcja rozgrywa się przez kilka miesięcy, od początku roku szkolnego we wrześniu, do zimy.
Streszczenie:
Rozdział 1
Nowy rok szkolny w Akademii Weltona, prywatnej szkole położonej wśród wzgórz Vermontu, rozpoczął się uroczystością przyjęcia nowych uczniów. Dyrektor szkoły powitał przybyłych na uroczystość gości i przypomniał o czterech zasadach Akademii, jakimi były Tradycja, Honor, Dyscyplina i Doskonałość. Uczniowie wyjasnili, czym są poszczególne wartości. Następnie dyrektor przedtawił zabranym nowego nauczyciela języka angielskiego, Johna Keatinga. Po zakończeniu uroczystości rodzice żegnali się ze swymi synami. Dyrektor podszedł do Todda Andersona i wyraził nadzieję, że będzie tak dobrym uczniem, jak jego brat. Natomiast Neilowi Perry'emu powiedział, że szkoła wiąże z nim ogromne nadzieje. Wśród uczniów byli chłopcy, którzy płakali, rozstają się ze swymi rodzicami.
3 3 3