1.Wyjaśnij, co to znaczy, że ciało porusza sie z przyśpieszeniem równym 10m/s2
2.Oblicz przyśpieszenie geparda. który w ciagu 2 sekund zwieksza przedkosc o 70km/h
3.Samochód osiaga predkosc 100km/h w czasie 10s.
a)Jakie jest przyspieszenie samochodu
4.Oblicz droge potrzebną do rozperdzenia lokomotywy od prędkosci 0km/h do prędkości 90km/h
jeśeli porusza sie ona z przyśpieszeniem 3m/s2.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T09:13:07+02:00
1.Wyjaśnij, co to znaczy, że ciało porusza sie z przyśpieszeniem równym 10m/s2

ze w ciagu kolejnych sekund jego predkosc wzrasta o 10 m/s
2.Oblicz przyśpieszenie geparda. który w ciagu 2 sekund zwieksza przedkosc o 70km/h
a=19,4m/s / 2s = 9,7 m/s^2
3.Samochód osiaga predkosc 100km/h w czasie 10s.
a)Jakie jest przyspieszenie samochodu
a= 27,8/10 = 2,78 m / s^2
4.Oblicz droge potrzebną do rozperdzenia lokomotywy od prędkosci 0km/h do prędkości 90km/h
jeśeli porusza sie ona z przyśpieszeniem 3m/s2.

Vk=a*t t=Vk/a

s=a*t^2/2 = Vk^2/a*2 = 625 / 6 = 104,2 m
14 3 14