Odpowiedzi

2009-11-04T17:00:10+01:00
Z = V₀√2h/g

Z = 700√(9,8/9,81) = ok 700m