Odpowiedzi

2016-01-25T15:34:32+01:00
WOJNY RELIGIJNE W NIEMCZECH
1546-1548-->I wojna religijna w Niemczech
Zakończyła się sukcesem cesarza i obozu katolickiego-przywódcy protestantów dostali się do niewoli.
Opozycja protestancka nie chciała jednak do końca skapitulować i podporządkowaç cesarzowi w sprawach wiary,toteż zawieta tajne porozumienie z królem Francji Henrykiem II,na mocy którego miał on poprzeć walkę protestantów przeciw cesarzowi,w zamian za co obiecano mu biskupstwa Toul,Metz i Verdun.
1552-55-->II wojna religijna w Niemczech-protestantów wspomaga król Francji Henryk II,wojna zakończyła się porażką cesarza Karola V,który zawarł w 1555 roku pokój w Augsburgu-przyjęto zasadę tzw.recesu augsburskiego,wyrażającą się słowami ,,cuius regii,eius religio"(czyja władza,tego religia)-nie oznaczało to wprowadzenia wolności religijnej w Niemczech,a jedynie przyznanie poszczególnym władcom niemieckim prawa do decydowania o kwestiach religijnych swoich poddanych,między katolicyzmem a luteranizmem.
Przygnębiony klęską Karol V w 1556 roku abdykował-tron cesarki objął jego brat Ferdynand I,tron hiszpański objął jego syn Filip II(podział na dwie linie Habsburgów).