A) liczba 0 10% większa od x wynosi 11.Odgadnij x.
b)Znajdź liczbę,która powiększona o 20% wynosi 168.
c)Znajdź liczbe , która pomniejszona o 30% wynosi 26,6
d)Jeśli powiększamy pewną liczbę o 5% otrzymamy 126.Co to za liczba?
e)Oblicz jaką liczbę trzeba zmniejszyć o 15%aby otrzymać 10,2
f)Liczba o 40% mniejsza od x wynosi 288.Oblicz x
g)liczba o 95%mniejsza od x wynosi 1 .oblicz x

1

Odpowiedzi

2009-11-04T16:30:46+01:00
A) 100% + 10% = 110%
110% - 11
1% - 0,1
100 % - x
x=100%*0,1 = 10

b)100%+20% = 120%
120% - 168
1% - 1,4
100% - x
x=100% * 1,4 = 140

c)100% - 30% = 70%
70% - 26,6
1% - 0,38
100% - x
x= 100% * 0,38

d)100% + 5% = 105%
105% - 126
1% - 1,2
100% - x
x=100% * 1,2 = 120

e)100% - 15% = 85%
85% - 10,2
1% - 0,12
100% - x
x=100% * 0,12 = 12

f)100% - 40% = 60%
60% - 288
1% - 4,8
100% - x
x=100% * 4,8 = 480

g)100% - 95% = 5%
5% - 1
1% - 0,2
100% - x
x=100% * 0,2 = 20
19 4 19