Zadanie 1.
Na Bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześćiu słuchaczy pięc osób czyta książke i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:04:22+02:00
X- liczba osób na wykładzie
1/2 x - studentów drzemie
1/3 x - studentów rozwiązuje krzyżówki
5 - czyta książkę
1- notuje
1/2 x + 1/3 x +5+1=x
1/2 x + 1/3 x -x=-6
3/6 x + 2/6 x - x =-6
5/6 x - x = -6
-1/6 x = -6 / (-1/6)
x = 36

Odp. Na obecnym wykładzie jest 36 studentów.
2010-04-13T16:09:45+02:00
X -ilość wszystkich studentów
1/2x - ilość studentów drzemiących
1/3x ilość studentów rozwiązujących krzyżówki
6 - pozostała liczba studentów

1/2x+1/3x+6=x|*6
3x+2x+36=6x
5x++36=6x|-5x
36=x

spr. 1/2*36+1/3*36+6=18+12+6=36

ODP. WSZYSTKICH STUDENTÓW BYŁO 36.

(Ps. To jest na 100% dobrze bo my te zadanie robilismy w w szkole razem z panią)
2010-04-13T16:11:47+02:00
X- studentów
1/2x- drzemie
1/3- krzyżówki
5- czyta
1- notuje

1/2x+1/3x+5+1=X
1/2x+1/3x-x= -6
3/6+2/6-x=-6
-1/6x=-6
x= 1