Odpowiedzi

2010-04-13T16:15:26+02:00
Odp.
Energia wewnętrzna to sumaryczna energia wszystkich atomów i cząsteczek wchodzących w skład danej substancji.
Chodzi tu o energię kinetyczną,potencjalną wzajemności oddziaływań i jądrową;
Ciepło jest to średnia energia kinetyczna atomów(cząsteczek).
Określa ją wzór Boltzmana:
Ek=5/2kT.
Temperatura jest miarą ciepła.Określa przyrost lub ubytek energii wewnętrznej.W układzie SI podajemy ją w kelwinach [K].