Odpowiedzi

2010-04-13T16:08:12+02:00
Obóz endecki to:- Obóz Wielkiej Polski-Stronnictwo Narodowe
Endecja – początki tego obozu to 1887 i Liga Polska, a potem Liga Narodowa (1892). W latach 90-tych i na początku XX wieku ukształtowało się zaplecze – stronnictwa narodowo – demokratyczne (tzw. ruch wszechpolski i pismo „Przegląd Wszechpolski”).-dwie cechy tego nurtu – był wszechpolski (trójzaborowość) i solidaryzm społeczny. Na przełomie XIX i XX wieku powstała endecja – do 1905 (do rewolucji) skupiała głównie warstwy średnie (głównie inteligencja i drobnomieszczaństwo). -endecja odmawiała szlachcie tytułu przywódcy narodu.-posługiwano się hasłami religijnymi, choć endecja nie stroniła od innych wyznań (zwłaszcza od ewangelickiego). Była nurtem wielowyznaniowym. Hasło „Polak – Katolik” było tylko wykorzystywane do walki i innymi partiami.-Dmowski to i inteligencja, i drobnomieszczaństwo.-rewolucja 1905-07 – zmiany w endecji – rewolucja wystraszyła przywódców endecji, dołączyli do niej ziemianie i burżuazja, zaczęto w endecji eksponować obronę własności prywatnej.-1906 – powstaje endecki Narodowy Związek Robotniczy – teza, że niepodległe państwo polskie rozwiąże ich problemy socjalne. -Towarzystwo Oświaty – działalność endeków wśród chłopów-po rewolucji endecja to już nie partia, tylko obóz, bo są w niej różne warstwy społeczne, które inaczej widzą przyszłą Polskę. -w niepodległą Polskę endecja wchodziła już z określonymi strukturami, które ukształtowały się jeszcze przed I wojną.
Narodowa Demokracja rządziła do 1926.Zaplecze:-inteligencja i drobnomieszczaństwo, potem też burżuazja i mieszczaństwo.-odciagano robotników od nurtów lewicowych tworząc w Kongresówce Narodowy Związek Robotniczy,-walka z analfabetyzmem (analfabetyzm był silny wśród chłopów i robotników)-taka struktura społeczna endecji przetrwała do przewrotu majowego – potem nastąpiły pewne zmiany.-po 1926 od ND odchodzi wiele inteligencji, ziemiaństwa i burżuazji do sanacji, chłopi zaś byli już wtedy bardziej związani z ruchem ludowym.-po 1928 ND to obóz polityczny związany z inteligencją i mieszczaństwem (warstwy średnie).
Struktury organizacyjne obozu ND:-wiele form organizacyjnych;-Liga Narodowa – jako komitet organizacyjny endecji istniała do 1928, skupiała władze nadrzędne ND.-Straż Narodowa – kontynuacja komitetu ND, organ decyzyjny-Związek Sejmowy Ludowo – Narodowy-Stronnictwo Narodowe – legalnie istniało do 1945 (powstawało zaś od maja 1928).-Obóz Wielkiej Polski – utworzony w XII 1926 przez Dmowskiego. Miał on wpływ na zmiany programowe i wiele elementów faszystowskich. OWP był odpowiedzią na hasła braci Grabskich, istniał do 1932/33. Podstawą do jego rozwiązania była wydana przez sanację w 1932 ustawa o stowarzyszeniach. OWP został uznany za antyrządowy. -Ruch Narodowo – Radykalny – ABC i Falanga; a na Śląsku RN-R „Kuźnica” (przywódcą Kuźnicy był Paweł Musioł).
Przywódcy endecji:-Roman Dmowski-bracia Grabscy,-Wojciech Trąmpczyński – wybitny endek wielkopolski, marszałek sejmu Ustawodawczego-endecja miała największe wpływy w Wielkopolsce-Stanisław Kozicki – programowo miał duży wpływ na ND.Młodsze pokolenie endeków:-Tadeusz Bielecki-Jędrzej Giertych-na Śląsku – Edward Ryban.
ND miała dużo publikacji programowych.Hasła programowe endecji:-Polska dla Polaków-Polak – Katolik – to tylko hasło taktyczne-asymilacja narodowa – integracja narodowa, hasło solidaryzmu społecznego, negacja walki klasowej.-segregacja między mniejszościami a Polakami.-wobec mniejszości narodowych – postawa negatywna-Polska jako państwo jednonarodowościowe-idea powrotu do Polski piastowskiej-ND chciała państwa zwartego.
Udział endecji w życiu politycznym:-duzy wpływ aż do przewrotu majowego-wielu premierów, np. Paderewski, było związanych z endecją.-duży udział w rządzie w sojuszu z PSL „Piast” i ChD-po przewrocie majowym ND to obóz opozycyjny wobec sanacji-Organizacje o charakterze endeckim:-Towarzystwo Gimanstyczne „Sokół”-Towarzystwo Czytelni Ludowych-wpływy w ZHP (do poł. Okresu międzywojennego).-Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich

2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:09:59+02:00
Endencja-(Narodowa Dekmokracja) polski ruch polityczny powstały pod koniec XIX wieku .Głównym ideologiem i współzałożycielem Narodowej Demokracji był Roman Dmowski

Błękitna armia- polska ochotnicza formacja wojskowa powstała w czasie I wojny światowej w roku 1917, powołana dekretem prezydenta Francji Raymonda Poincaré'ego 4 czerwca 1917 z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego przez niego Komitetu Polskiego Narodowego.

:)
6 4 6
2010-04-13T16:19:59+02:00
Przepraszam ale nie wiem co to jest endecja ale za to wiem co to jest błękitna Armia
Błękitna Armia - wojsko polskie walczące we Francjii po stronie ententy pod wodzą generała Józefa Hallera
3 4 3