Odpowiedzi

2010-04-13T16:16:47+02:00
Co to jest „Internet”?
Uogólniając można stwierdzić, że „Internet” jest siecią połączonych ze sobą fizycznie komputerów, jednakże do jego funkcjonowania niezbędne są mechanizmy umożliwiające wymianę danych. Do przesyłania jakichkolwiek informacji w Internecie niezbędne są protokoły sieciowe, czyli specjalne języki używane przez komputery do komunikowania się. Poszczególne protokoły spełniają różne funkcje wykorzystywane do wykonywania wyznaczonych im zadań.
W sieci „Internet” tworzą one trzy warstwy:
sieciową – odpowiadającą za przesyłanie wiadomości;
transportową – sprawdzającą poprawność przesyłanych danych;
aplikacji – przekształcającą odbierane dane na format zrozumiały dla użytkownika.

Korzyści płynące z dostępu do „Internetu”.

Globalność sieci „Internet” niesie ze sobą wspaniałe możliwości zdobywania informacji, kontaktów z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiania towarów konsumpcyjnych, dokonywania zakupu książek oraz innych publikacji jak również wykonywania wielu innych czynności bez potrzeby zbędnego marnowania czasu.
Usługi dostępne w sieci:
Poczta ektroniczna (e-mail)
Jest to jedna z najpopularniejszych usług sieciowych, pozwala na wymianę listów w postaci elektronicznej pomiędzy dwoma użytkownikami sieci. Przesyłane za jej pośrednictwem informacje posiadają charakter zwykłego listu i nie jest wymagane, aby odbiorca był w danej chwili podłączony do Internetu.
WWW (World Wide Web)
WWW to usługa równie popularna jak poczta elektroniczna, jednakże bardziej widowiskowa ze względu na swoją multimedialność. Pozwala ona na interaktywne przeglądanie zasobów Internetu, które można przyrównać do czytania gazety przy jednoczesnym korzystaniu z dobrodziejstw, jakie niesie telewizja. Dostępność sieci „Internet” pozwala każdemu użytkownikowi na stworzenie swojej strony WWW i umieszczenie jej w globalnej pajęczynie. Według wielu opinii w chwili obecnej żadna encyklopedia nie zawiera tylu informacji ile można uzyskać za pośrednictwem Internetu na stronach WWW.
Grupy dyskusyjne (news group)
Grupy dyskusyjne są bardzo dynamicznie rozwijającą się usługą internetową. Pozwalają one na prowadzenie listownej dyskusji oraz wymianę doświadczeń z dużą grupą użytkowników sieci internet
FTP (File Transfer Protocol)
FTP, daje możliwość przesyłania różnego rodzaju plików pomiędzy komputerami. Dzięki tej usłudze możemy z sieci „Internet” pobierać m.in. różnego rodzaju oprogramowanie, pliki graficzne, muzyczne, uaktualnienia oprogramowania, nowe definicje wirusów dla programów antywirusowych, itp. Różnego rodzaju użyteczne dane możemy pobrać z serwerów FTP, na których są one pogrupowane tematycznie i w większości udostępnione dla wszystkich użytkowników sieci. Odnalezienie konkretnego pliku ułatwiają w sieci ogólnie dostępne wyszukiwarki FTP.
IRC (Internet Relay Chat)
IRC jest narzędziem umożliwiającym porozumiewanie się w czasie rzeczywistym wielu użytkowników poprzez przesyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych. W chwili obecnej jest tanim środkiem komunikacji pomiędzy ludźmi na całym świecie. Nie można również pominąć jego znaczenia dla osób głuchoniemych, którym pozwala na przełamanie izolacji i komunikowanie się bez ograniczeń z innymi ludźmi.
ICQ (I Seek You – szukam Ciebie)
ICQ jest w tej chwili jednym z bardziej popularnych programów umożliwiających daleko idącą komunikację pomiędzy użytkownikami. Jego przejrzysty graficzny pulpit oraz zintegrowanie wielu usług sprawia, iż program ten stał się doskonałym narzędziem do prowadzenia internetowych pogawędek, wymiany poczty elektronicznej, przesyłania krótkich wiadomości oraz plików. Dużą zaletą programu jest fakt, iż pozwala on na tworzenie różnorodnych list kontaktowych i informuje użytkownika o obecności w sieci poszczególnych osób z tych list.

Zagrożenia związane z Internetem

Internet to niestety nie same korzyści. Niezbędne jest uzmysłowienie sobie drugiej, ciemnej strony tej sieci, pokus i zagrożeń czyhających na jej użytkowników. Dotyczy to głównie osób o nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie a wiec młodzieży kształtującej swój obraz świata w oparciu o zdobywaną ciągle wiedzę, również za pośrednictwem Internetu. Nie znaczy to, że zagrożenia niesione przez tą globalną sieć dotyczą tylko tej grupy, narażeni na nie są wszyscy jej użytkownicy, młodzież natomiast stanowi grupę o podwyższonym ryzyku.
Większość osób nawiązuje połączenie z Internetem, przegląda wiele witryn WWW, wypełnia mnóstwo formularzy, nawiązuje kontakty z nieznanymi im ludźmi, wymienia z nimi korespondencję. Nie uzmysławia sobie jednak faktu, iż wiele stron WWW zbiera wiele informacji o nas m.in. dane techniczne naszego komputera, rodzaj oprogramowania, nasze dane osobowe z plików zawierających dane rejestracyjne różnego oprogramowania.
Według badań statystycznych w Polsce obecnie jest około 2.000.000 Stałych użytkowników sieci „Internet”. Największą grupę użytkowników stanowią osoby w wieku 15 – 25 lat. Bardzo dużą grupę stanowią również dzieci do lat 15. Świadczy to o tym, że dużo większa część dorosłego społeczeństwa, w stosunku do młodzieży, nie miała nigdy styczności z Internetem lub ma bardzo ograniczoną wiedzę, co potwierdzają dotychczasowe doświadczenia. Wielokrotnie rodzice kupują swojemu dziecku drogi sprzęt, finansują jego podłączenie do Internetu i na tym zainteresowanie się kończy. Wszyscy są zadowoleni, rodzice, bo pozbyli się kłopotu, dziecko, – bo dostało do ręki teoretycznie przez nikogo nie kontrolowane medium.
Wszystkich zagrożeń związanych, z Internetem nikt nie jest w stanie wymienić gdyż ograniczone są jedynie ludzką inwencją i wyobraźnią.
Najważniejsze zagrożenia:
Rozpowszechnianie nielegalnych treści.
Internet jako doskonałe medium komunikacyjne stał się niestety wspaniałą platformą do rozpowszechniania różnego rodzaju nielegalnych treści. Pornografia dostępna jest w sieci praktycznie wszędzie i w momencie, gdy znajduje się na serwerze w kraju gdzie jest ona legalna nie ma możliwości zlikwidowania tego typu stron, również brak jednoznacznej jej definicji w Polsce ogranicza możliwość skutecznego ścigania.
Ponadto w Internecie można natrafić na inne nielegalne treści np.:
- oferty sprzedaży pirackiego oprogramowania komputerowego oraz nagrań audio i video.
- oferty sprzedaży przedmiotów pochodzących z kradzieży lub przemytu (nagminne są oferty sprzedaży sprzętu elektronicznego np. telefonów komórkowych, radioodtwarzaczy samochodowych, podzespołów komputerowych),
- informacje propagujące używanie narkotyków oraz wskazujące gdzie można się w nie zaopatrzyć,
- propozycje współpracy w przestępczej działalności.
Nie ma praktycznie dziedzin przestępczej działalności, które nie zostałyby w jakiś sposób powiązane z siecią „Internet” poprzez propagowanie związanych z nimi nielegalnych treści.
Nielegalne uzyskiwanie danych
Wiele osób przeglądających witryny internetowe nie zdaje sobie sprawy, że przez większość czasu ich pobytu w sieci, zbierane są o nich informacje, do celów marketingowych lub często typowo przestępczych. Odwiedzając niektóre strony zupełnie nieświadomie pozostawiamy na nich informacje o używanym przez nas sprzęcie, o naszych danych personalnych, zainstalowanym oprogramowaniu, na podstawie analizy plików z historią odwiedzanych przez nas stron można uzyskać informację o naszych zainteresowaniach. Ponadto czasami poprzez wykorzystanie „dziur”, czyli błędów w kodzie oprogramowania obce osoby mogą uzyskać dostęp do zasobów naszych danych.
Podobnie sytuacja wygląda z dokonywaniem wszelkiego rodzaju transakcji za pośrednictwem „Internetu” przy użyciu kart kredytowych. Podczas realizacji tego typu operacji narażeni jesteśmy na:
- przechwycenie numeru naszej karty kredytowej przez niepowołaną osobę.
- natrafienie na nieuczciwą firmę lub wręcz stronę stworzoną przez osobę prywatną co będzie skutkowało w najlepszym przypadku nieotrzymaniem zamówionego produktu lub też wykorzystaniem do dokonywania transakcji numerów naszej karty kredytowej.
Włamania sieciowe
Niewielu użytkowników Internetu zdaje sobie sprawę, iż zaraz po włączeniu się do sieci, ich komputery są skanowane przez komputerowych włamywaczy pod kątem znalezienia luk w konfiguracji oprogramowania, uzyskania informacji o otwartych portach itp. Wszystkie te działania mają na celu uzyskanie jak największej ilości informacji w celu przejęcia kontroli nad komputerem ofiary.
Bardzo popularne wśród komputerowych włamywaczy jest stosowanie koni trojańskich popularnie nazywanych „trojanami”. Najczęściej instalowane na komputerze ofiary są za pośrednictwem poczty e-mail. Ile osób a zwłaszcza początkujących „internautów” otwiera każdą przychodzącą korespondencję często z dziesiątkami załączników. Pomijając już możliwość zainfekowania komputera programem wirusowym, w ten sposób można zainstalować sobie „trojana” np. przesyłającego do sieci informacje o użytkownikach komputera oraz hasłach lub wręcz robiących z naszych maszyn serwery sieciowe.
Sekciarze, pedofile i inne osoby na kontakt, z którymi może być narażony użytkownik Internetu.
Sieć Internet jest również doskonałą platformą do nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Zapewniając dosyć dużą anonimowość stała się wprost wymarzonym narzędziem dla przestępców oraz różnego rodzaju dewiantów. Również osoby, reprezentujące różnego rodzaju sekty religijne ze względu na specyfikę Internetu, mają ułatwione zadanie przy nawiązywaniu nowych kontaktów. Witryny WWW oraz możliwość bezpośredniej rozmowy idealnie nadają się do przekonywania innych do swojej ideologii i pozyskiwania członków sekty. Zauważalny jest wzrost ilości stron o tej tematyce, na których treści o tej tematyce mające doprowadzić zaszczepienia czytającemu określonych poglądów, podane są w sposób bardzo subtelny i zakamuflowany. Czytając tekst ofiara nawet nie zauważa, kiedy zaczyna myśleć kategoriami zgodnymi z założeniami sekty.
Uzależnienie od Internetu
Tak telewizja, gry wideo, hazard, jak i „Internet” może stać się źródłem uzależnienia.
Łatwość nawiązywania nowych kontaktów, wymiany poglądów, poczucie bezpieczeństwa związanego z anonimowością, staje się pułapką zwłaszcza dla osób w życiu nieśmiałych i bardzo wrażliwych. Osoby te przybierają mocno brzmiące a czasami wręcz wyzywające pseudonimy a następnie stają się „lwami salonowymi” w różnego rodzaju wirtualnych kawiarenkach. Używanie niewybrednego słownictwa oraz często wręcz nieprzyzwoite strofowanie mniej doświadczonych użytkowników, daje im poczucie wyższości i własnej wartości. Nie ma to jednak żadnego odniesienia do rzeczywistości, natomiast jedynie pogłębia niechęć do realnego świata i zwiększa uzależnienie od sieci. Często „Internet” uzależnia poprzez oferowanie użytkownikom substytutów rzeczywistości. Nie wyjeżdżając z domu możemy poznawać odległe miejsca, nowych ludzi, zbierać informacje o interesujących nas tematach. Z czasem w związku z niską aktywnością fizyczną związaną z ciągłym przebywaniem przy komputerze, narasta niechęć do jakiegokolwiek wysiłku oraz przekonanie, że czas spędzony poza siecią jest czasem straconym. W większości krajów wysoko uprzemysłowionych, stanowi to poważny problem społeczny jak również zdrowotny.
1 5 1
2010-04-13T16:26:25+02:00
Internet jest to szybka komunikacja pomiędzy ludźmi z całego świata.
Szybkie zakupy bez wychodzenia z domu, nowe znajomości i zawarte przyjaźnie, dostęp do najświeższych informacji, możliwość przeprowadzenia transakcji bankowych, szansa „pogadania" na każdy temat i uzyskania porady oraz wsparcia.
W dzisiejszych czasach postęp techniczny idzie tak szybko, iż człowiek nie jest w stanie nadążyć za nowościami, które pojawiają sie na świecie. Jeśli zmienia sie technologia, zmienia się także sposób komunikowania sie. Co chwila, producenci promuja na swiatowym rynku wymyślone nowe oprogramowania komuterowe,aparaty telefoniczne itp. Kto by pomyślał kilkadziesiat lat temu, że ktoś wymyśli inny sposob przekazywania sobie informacji niż list lub przez poslańca. Dla współczesnego czlowieka nie jest to żadną nowością. Podobnie jest i z internetem, który jest dla nas rewelacja XXw. Jednak ten sposób komunikowania się ma swoje dobre i złe strony. Dobre jest to, iż w bardzo, latwy i przede wszystkim szybki sposób możemy komunikować się z osobą, która jest na drugim końcu świata. Internet nie tylko umożliwia nam rozmowe pisemna, ale także, przesyłanie zdjęć czy relazcji na żywo przez tzw. kamere wizualna. Ponadto uczy nas, dając nam najnowsze wiadomości z calego świata. Wyjaśniając różne zagadnienia i ciekawostki, oraz pomagając nam przy pisaniu różnego typu rozprawek, recenzji czy sprawozdań. Dzięki niemu możemy zalożyć konto w banku, sprawdzić jego stan lub dokonać przelewu. Intenet umożliwia nam również zrobienie zakupów, poczawszy od artykułów spożywczych, które docieraja do nas w ciagu 5-6 godzin, a skończywszy na odzieży i sprzecie, którego droga dotarcia do nas jest nie co dłuższa. Wśród złych stron internetu wyróżniamy m.in. to, że odbija się on na naszym zdrowiu. Siedząc przy komputerze nadwyrężamy wzrok, odczuwamy bóle glowy oraz kregosłup. Dłuższe przebywanie przy komputerze doprowadza do tzw.nałógu. Polega on na tym, że tracimy poczucie czasu i energi, stając sie przy tym senni i niewyspani. Przecież zamiast siedzenia przy komuterze i wpatrywania sie w ekran, możemy wyjść na swieże powietrze i równie dobrze porozmawiać ze znajomymi np. w parku. Ponadto ten sposób komunikacji nie jest wcale taki tani. Koszt skorzystania z usług internetowych wynosi od 40-120 zl miesięcznie w zależnosci od operatora, tak więc, nie każdego stac na internet. Podsumowujac, uważam ze internet podobnie jak wiele innych rzeczy, ktore maja pomagac nam w codziennym życiu, ma swoje dobre i złe strony. Jednak wybór pomiędzy zdrowiem a przyjemnoscią czy pójściem na łatwizne zależy tylko i wyłacznie od samego czlowieka. Ponieważ to on będzie ponosił konsekwencje, które mogą odbić się na jego zdrowiu.