Odpowiedzi

2010-04-13T16:17:14+02:00
Pp=1.5*1.5=2.25
v=pp*h/3
v=2.25*2.1/3
v=4.725/3
v wszystkich=4.725*15/3
v=23.625
dm3
=23li625ml
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:24:53+02:00
V=⅓Pp*H
V=⅓(15*15)*21
V=⅓*225*21
V=7*225
V=1575[cm³]

15*1575=23625[cm³]