Ciecze i gazy wywierają ___________ na ścianki naczynia i cala w nich zanurzone .
Sile te nazywa się ___________,jest ona zawsze skierowana _______(równolegle , prostopadle)do powierzchni , na która działa. Wielkością uzyskana w wyniku podzielenia wartości parcia (inaczej___________ _________)przez pole powierzchni, na która działa ,jest ____________. Jego jednostka jest__________. Można je wyrazić przez jednostki podstawione :1pa=_________.

zad2

1

Odpowiedzi

2010-04-13T16:16:53+02:00
1 siłe albo parcie nie jestem pewna
2 ciśnieniem
3 prostopadle
4
5
6 pascal
3 1 3