Odpowiedzi

2009-11-04T16:54:01+01:00
a = 16 - dłuższa podstawa
b = krótsz podstawa u góry
c- jedno ramię
d - drugie ramie
h = 3
α =30°
β = 45°

O = ? -obwód trapezu
x/h = ctg 30°
x = h* ctg 30°=3*√3

y/h = ctg 45°
y =h* ctg 45° =3*1 =3

a = x +b +y
16 = 3*√3 +b +3
3*√3 +b +3 = 16
b=16-3-3√3
b =13-3√3

h/c = sin 30°
3/c=1/2
c=6

h/d=sin45°
3/d = √2:2
d = 6:√2
d = 3√2

O = a +b +c +d
O =16 + 13-3√3 +6 +3√2
O =35 -3√3 +3√2