Zadanie1...
Rozszerz ułamki tak, aby otrzymać ułamki o podanych mianownikach , i zapisz je w postaci dziesiętnej..
a) mianownik 10
1/2
3/5
2/5
4/5
5/2
9/5

b) mianownik 100
1/2
3/4
2/5
25/50
4/25
7/20

zadanie 2..
Skróć ułamki tak, aby otrzymać ułamki o podanych mianownikach i zapisz je w postaci dziesiętnej..
a) mianownik 10
6/20
16/40
25/50
18/30
42/60

b) mianownik 100
40/500
38/200
70/1000
210/300
420/600


zadanie 3
zamień ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe..
0,3
2,12
7,45
8,30
11,03
158,900
0,050
0,04

b) zamień ułamki zwykle na liczby dziesietne.
1/5
4/10
6/20
7/25
2 1/4
12 3/75
207/500
248/2000

zadanie4..
Ułamek 3/5 rozszerz kolejno do ułamka o mianowniku 10,100,1000 i zapisz w postaci dziesiętnej

zadanie 5...
Zapisz ułamki zwykle w postaci dziesiętnej.
a) 7/10
b) 13/20
c)5/25
d) 7/50plizz pomóżcie proszę dam naj....

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:24:26+02:00
1
a)
1/2 = 5/10 = 0,5
3/5 = 6/10 = 0,6
2/5 = 4/10 = 0,4
4/5 = 8/10 = 0,8
5/2 = 25 /10 = 2,5
9/5 = 18/10 = 1,8


b
1/2= 50/100 = 0,50
3/4= 75/100 = 0,75
2/5= 40/100 = 0,40
25/50= 50/100 = 0,50
4/25 = 16/100 = 0,16
7/20= 35/100 = 0,35

11 3 11
a zadanie 2
to jest głupia odpowiedz tak samo jak Aniamx3
2010-04-13T16:43:32+02:00
Zadanie1.
a) mianownik 10
1/2= 5/10= 0,5
3/5= 6/10= 0,6
2/5= 4/10= 0,4
4/5= 8/10= 0,8
5/2= 25/10= 2,5
9/5= 18/10= 1,8

b) mianownik 100
1/2= 50/100= 0,50
3/4= 75/100= 0,75
2/5= 40/100= 0,40
25/50= 50/100= 0,50
4/25=16/100= 0,16
7/20=35/100= 0,35

zadanie 2.
a) mianownik 10
6/20=3/10=0,3
16/40=4/10=0,4
25/50=5/10=0,5
18/30=6/10=0,6
42/60=7/10=0,7

b) mianownik 100
40/500=8/100=0,08
38/200=19/100=0,19
70/1000=7/100=0,07
210/300=70/100=0,70
420/600=70/100=0,70

zadanie 3
zamień ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe..
0,3=3/10
2,12=212/100
7,45=745/100
8,30=830/100
11,03=1103/100
158,900=158900/1000
0,050=50/1000
0,04=4/100

b) zamień ułamki zwykle na liczby dziesietne.
1/5=2/10=0,2
4/10=0,4
6/20=30/100=0,30
7/25=28/100=0,28
21/4=525/100=5,25
123/75=1,64
207/500=414/1000=0,414
248/2000=124/1000=0,124

zadanie4..
Ułamek 3/5 rozszerz kolejno do ułamka o mianowniku 10,100,1000 i zapisz w postaci dziesiętnej

3/5=6/10=60/100=600/1000=0,6

zadanie 5...
Zapisz ułamki zwykle w postaci dziesiętnej.
a) 7/10=0,7
b) 13/20=65/100=0,65
c)5/25=20/100=0,20
d) 7/50=14/100=0,14
11 4 11